POLITIKA

Ženska parlamentarna mreža u Odžacima o ekonomskom osnaživanju žena

Prvi u nizu okruglih stolova posvećenih unapređenju položaja žena i njihovom ekonomskom osnaživanju održan je u Odžacima u organizaciji Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine i Ženske odborničke mreže Skupštine opštine Odžaci.

Poštujući vodeće principe svog rada, a to su podrška i saradnja sa mehanizmima rodne ravnopravnosti, Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine je u saradnji sa ženskim odborničkim mrežama u Vojvodini, započela niz od sedam okruglih stolova u cilju pružanja podrške lokalnim samoupravama i opštinama na unapređenju položaja žena i njihovom ekonomskom osnaživanju. Akcenat je stavljen i na podršku stvaranju sistemskih preduslova za sprovođenje politika jednakih mogućnosti. 

U okviru centralne teme “Razvoj turizma i ekonomsko osnaživanje žena”, na prvom okruglom stolu u Odžacima predstavljeni su primeri dobre prakse, bilo je reči o položaju i ulozi žena kao liderki i žena u politici, o odnosu medija prema ženama, zatim o položaju žena na tržištu rada, kao i o ženskom preduzetništvu, ekonomskom osnaživanju žena u ruralnim područjima i o razvoju turizma u pogledu ekonomskog osnaživanja žena.

– Drago nam je što je Pokrajina u nama prepoznala partnera da razmenimo iskustva, primere dobre prakse i da podržimo naše žene u naporima da ekonomski ojačaju. Drago mi je takođe što smo danas ugostile i naše goste iz opština Bač, Apatin, Kula, Bačka Palanka i Vrbas – kazala je Ognjena Subin, koordinatorka Ženske odborničke mreže u Skupštini opštine Odžaci.

Skupština AP Vojvodine kao i Ženska parlamentarna mreža pruža veliku podršku ženskim odborničkim mrežama na teritoriji pokrajine, a Mia Strajin, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine je istakla da očekuje da će ovi okrugli stolovi osnažiti žene da se bore za to da zauzimaju što više političkih funkcija i da budu na mestima odlučivanja u što većem broju. 

– Od 45 opština u Vojvodini imamo samo tri opštine na čijem čelu se nalaze žene, a jedna od tih opština su i Odžaci gde danas održavamo prvi u nizu okruglih stolova. Namera nam je da kroz te okrugle stolove pružimo podršku ženama na lokalu, da im prenesemo iskustva, primere dobre prakse i da ih motivišemo da se u što većem broju izbore za što više mesta u politici, za pozicije na kojima se donose važne odluke i da im pomognemo u udruživanju i ekonomskom osnaživanju – kazala je između ostalog u svom obraćanju Mia Strajin. 

Potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Snežana Sedlar govorila je o aktivnim merama zapošljavanja u pokrajini i tom prilikom predstavila statističke podatke koji govore u prilog činjenicama da je u prethodnom periodu u AP Vojvodini mnogo urađeno na podizanju stope zaposlenosti što se odnosi i na porast zaposlenosti žena.

Ona je naglasila da su u okviru aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, Grada Novog Sada, Pokrajinske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, realizovani brojni konkursi na kojima su dodeljena značajna sredstva za zapošljavanje. Sprovedene su i brojne mere podrške kako u podizanju stope zaposlenosti tako i u pogledu ekonomskog osnaživanja žena, pisanja projekata, biznis planova, obuka za započinjanje biznisa, unapređenje efikanosti, konkursnih dodela sredstava za samozapošljavanje, promociju i nabavku opreme. 

– Pored Beograda, Vojvodina ima najmanju nezaposlenost žena. Prema statističkim podacima iz juna meseca ove godine, 9,8 posto iznosi stopa nezaposlenosti u Vojvodini što nam pokazuje da je nezaposlenost prema zvaničnim podacima smanjena. Evidentno je i to da je za 6,1 posto smanjena nezaposlenost u odnosu na isti period lane, a u istom periodu zabeleženo je i više zaposlenih žena – kazala je Snežana Sedlar. 

Pokrajinska vlada je u saradnji sa drugim srodnim mehanizmima nizom aktivnih mera i drugim aktivnostima, među kojima su najznačajniji bili javni konkursi, uticala na podsticanje zapošljavanja, kao i na podršku unapređenju ženskog preduzetništva. 

Na prvom okruglom stolu u Odžacima govorio je i Aleksandar Sofić, direktor Regionalne razvojne agencije Bačka koji je predstavio “Start ap” programe te agencije namenjene ženskom preduzetništvu i ekonomskom osnaživanju žena. On je tom prilikom naglasio da su ove godine sva raspoloživa sredstva od kojih je deo bio bespovratan podeljena, budući da je vladalo veliko interesovanje žena preduzetnica.

Primere dobre prakse u institucionalnoj podršci ekonomskom osnaživanju žena i razvoju turizma predstavila je i Jovana Perošević iz Turističke organizacije Vojvodine, dok je Dragana Stević, koordinatorka Ženske odborničke mreže u Skupštini opštine Stara Pazova govorila o aktivnostima te opštine u pogledu ekonomskog osnaživanja žena kroz razvoj turizma. 

– Kao primer dobre prakse imaću mogućnost da iznesem svoja zapažanja, mišljenja, možda i preporuke za koleginice ovde iz Odžaka i ostalih opština koje su danas ovde prisutne, da ih podržim u radu i dam im na neki način motivaciju kako ženska mreža može da funkcioniše i koliko mi žene možemo da uradimo mnogo toga, ne samo na lokalu već i kroz neku međuopštinsku saradnju. Sigurno će ova tribina biti edukativna za sve žene i da će pokrenuti neke projekte na nivou opštine Odžaci i šire – izjavila je Dragana Stević iz Ženske odborničke mreže SO Stara Pazova. 

Nakon konstruktivne diskusije, iznošenja predloga i ideja za unapređenje položaja žena i njihovog ekonomskog osnaživanja, na okruglom stolu u Odžacima usvojeni su sledeći zaključci. 

Predlaže se odbornicama u lokalnim samoupravama da se aktivno zalažu za unapređenje rada ženskih odborničkih mreža i da zagovaraju donošenje programa ekonomskog osnaživanja žena u svojim lokalnim samoupravama. Istovremeno, apeluje se na lokalne vlasti da svojim angažovanjem utiču na donošenje, promociju i sprovođenje programa ekonomskog osnaživanja žena, a da prilikom kreiranja budžeta obezbede primenu rodne analize i rodno odgovorno budžetiranje.

Na skupu je istaknut i značaj uspostavljanja aktivne saradnje predstavnika lokalnih vlasti, odbornica i ženskih odborničkih mreža sa svim akterima na tržištu rada kako bi se sprovodili programi ekonomskog osnaživanja žena, uz uspostavljanje što bolje saradnje sa nadležnim lokalnim institucijama, pokrajinskim sekretarijatima, nadležnim pokrajinskim fondovima, razvojnim agencijama i pokrajinskim i lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost.

Predlaže se odbornicama i odbornicima lokalnih samouprava i članovima opštinskih veća da se aktivno zalažu za unapređenje položaja žena u svojim lokalnim samoupravama.

Neophodno je medijski promovisati probleme rodne ravnopravnosti sa ciljem borbe protiv rodnih stereotipa, javno zagovarati donošenje i sprovođenje programa unapređenja položaja žena kao i podsticanja aktivne uloge medija u promovisanju rodne ravnopravnosti.

Nakon Odžaka, okrugli stolovi posvećeni unapređenju položaja žena i njihovom ekonomskom osnaživanju biće održani u Vršcu, Kikindi, Bečeju, Subotici, Žitištu i Šidu.

ico.rs

Back to top button