POLITIKA

Ženska parlamentarna mreža organizuje okrugli sto u Odžacima

Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine će u cilju unapređenja položaja žena i njihovog ekonomskog osnaživanja, u saradnji sa ženskim odborničkim mrežama, u narednom periodu održati sedam tematskih događaja u cilju unapređenja položaja žena i njihovog ekonomskog osnaživanja.

U okviru ovih aktivnosti planirana je organizacija sedam okruglih stolova u sedam lokalnih samouprava u AP Vojvodini i to: Odžaci, Vršac, Kikinda, Bečej, Subotica, Žitište i Šid.

Prvi u nizu okruglih stolova održava se 10. oktobra sa početkom u 11 časova u skupštinskoj sali u Odžacima, na temu “Razvoj turizma i ekonomsko osnaživanje žena”, na kojem će prisutni razmatrati mogućnosti korišćenja turizma kao načina na koji preduzetnice, vlasnice malih preduzeća i radno neaktivne žene mogu da iskoriste svoje potencijale.

Ostale teme koje će poslanice, odbornice skupštine opštine, pokrajinski i lokalni akteri i institucije razmatrati na ovim događajima su: “Žene liderke”, “Žene u politici”, “Žene i mediji”, “Žene na tržištu rada”, “Ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim područjima” i “Žensko preduzetništvo”, a koje su ključne u cilju postizanja sistemskih preduslova za sprovođenje politika jednakih mogućnosti.

Kako bi konkretizovali zajednički rad, Ženska parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine sa ženskim odborničkim mrežama kao rezultat očekuje definisanje narednih koraka koji će dovesti do održivog i efikasnog rešenja koje je sprovodivo, te da se pruži podrška zajedničkim programima kojima se promoviše rodna ravnopravnost.

Upravo ovakvim zajedničkim akcijama Ženska parlamentarna mreža nastoji da putem aktivne diskusije, razmenom iskustava, predloga i ideja pruži institicionalnu podršku za unapređenje položaja žena u našem društvu. Takođe, namera je da svi koji su na poziciji donosioca odluka pruže podršku, koja je veoma značajna jer je bez nje nemoguće raditi na unapređenju i promociji politika rodne ravnopravnosti i graditi ravnopravno društvo.

Stoga, Ženska parlamentarna mreža u Skupštini AP Vojvodine se snažno zalaže za uvođenje ženskog glasa u procese kreiranja i donošenja ključnih političkih odluka.

ico.rs

Back to top button