ZDRAVLJE

Operacija kuka u Novom Sadu:

Brzo do lakog koraka

Za operaciju kuka se neretko vezuju predrasude koje se pozivaju na kompleksnost ovog zahvata i odnose se na pretpostavke o rizicima i dugom postoperativnom oporavku. Iako su značaj i složenost operativnog lečenja zgloba kuka neopozivi, napredak savremene medicine nesumnjivo umanjuje dramatičan utisak koji možete imati povodom suočavanja sa zdravstvenim problemima u ovom pogledu. Smer u kojem se medicinska praksa kreće pre svega podrazumeva ustremljenost ka brzom oporavku pacijenata i neophodnosti individualnog pristupa, kojim se izbegavaju eventualni rizici. Kao i u slučaju svakog drugog zdravstvenog problema, odlaganje obraćanja lekaru koji će pristupiti adekvatnom vidu lečenja ne ide u prilog pacijentu. Ne biste li se oslobodili strahova koji vas mogu navesti da radije trpite tegobe no da se sa njima suočite, u tekstu koji sledi pročitajte više o operaciji kuka sa fokusom na praksu u Novom Sadu.

Konsultacije i preoperativni period

Iako vlada uverenje da se na operaciju kuka dugo čeka, ovo ne mora biti slučaj. Specijalistička hirurška bolnica Global Care Surgery je jedan od primera dobre prakse i ažurnosti, koja svakako razbija ovu predrasudu. Dug period čekanja i za njega vezan osećaj neizvesnosti izostaje, a samoj operaciji se pristupa ubrzo nakon neophodnih konsultacija i načinjenog individualnog plana, odnosno pripreme pacijenta. U osnovi je u okviru pripreme svake operacije, pa tako i operacije kuka, veoma važan multidisciplinarni pristup, dakle međusobna saradnja lekara specijalizovanih za različite oblasti, a pre svega anesteziologa sa ortopedskim hirurgom. Nakon obavljenih neophodnih pregleda, na osnovu kojih se stiče jasna slika opšteg zdravstvenog stanja pacijenta, moguće je načiniti plan lečenja. Preoperativni period je prema tome na prvom mestu period u toku kojeg se pacijent priprema za operaciju sticanjem uvida u istoriju bolesti i preduzimanjem potrebnih mera u cilju eliminisanja rizika. Ovo je ujedno odgovor i na pitanje bezbednosti, na koju je hirurg na prvom mestu fokusiran prilikom sačinjavanja plana lečenja.

Tok i trajanje postoperativnog oporavka

Na tok postoperativnog oporavka utiče sama priroda i trajanje oboljenja ili intenzitet traume zbog koje se operaciji pristupa, starost pacijenta, kao i primenjena operativna tehnika. U Novom Sadu se od 2007. godine primenjuje tretman fast-track konceptom, kojim je omogućen veoma brz postoperativni oporavak i kraći stacionarni tretman bolesnika. Zapravo, rezultati primene fast-track tretmana se suprotstavljaju opštem uverenju da operacija kuka zahteva izuzetno dug boravak u bolnici zarad valjanog oporavka. Pomenutim tretmanom se stvaraju preduslovi koji omogućuju mobilizaciju pacijenta već nekoliko časova nakon što je sprovedena operacija kuka, kao i nastavak tretmana u kućnim uslovima nakon najviše tri dana u odnosu na operaciju. Ovime se postiže veće zadovoljstvo bolesnika i bez sumnje primenjivanje ove tehnike predstavlja više no olakšavajuću okolnost za sve one pred kojima je lečenje kuka operativnim putem.

Intervencije i ciljevi

Odlučivanje o tipu intervencije kojoj ćete biti podvrgnuti valja prepustiti hirurgu, koji će je prilagoditi zdravstvenom problemu sa kojim se suočavate, vašim godinama i zdravstvenom stanju uopšte. U Novom Sadu medicinu praktikuju veoma uspešni stručnjaci iz oblasti ortopedije i važno je da imate poverenja u lekara kojem ste se obratili. Indikacije za operativno lečenje zgloba kuka su uglavnom različite traume, osteoporoza, artroza, reumatizam, te i urođene deformacije. U slučaju preloma se mahom pristupa ugradnji parcijalnih ili totalnih proteza, a kod mlađih osoba regenerativne terapije mogu biti veoma efikasne, kao i takozvane biološke operacije, tačnije operacije matičnim ćelijama. Budite uvereni da će rezultati kojima će vaš hirurg težiti podrazumevati uklanjanje osećaja bola, te omogućavanje normalne pokretljivosti ekstremiteta i uspostavljanje stabilnosti i ravnoteže tela na za vas najbezbedniji mogući način.

Ukoliko vam je potrebna operacija kuka, imajte na umu da se svako odlaganje adekvatne intervencije može samo negativno odraziti na vaše zdravlje. Svaka operacija zahteva od vas da se i psihički pipremite i u prevazilaženju straha će vam u najvećoj meri pomoći pouzdan lekar temeljnim pristupom vašem jedinstvenom slučaju.

Povezani članci

Back to top button