POLITIKA

Narednog petka zaseda lokalni parlament u Odžacima

Za petak, 18. oktobar, sa početkom u 12 sati zakazana je 28. sednica Skupštine opštine Odžaci za koju je predložen dnevni red sa devet tačaka. 

Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu prva je tačka dnevnog reda. 

Skupštini opštine su na razmatranje i usvajanje upućeni i predlozi Odluke o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku i Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Odžaci. 

Tačke dnevnog reda su i predlog Odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JKP “Usluga” Odžaci, predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ “Nikola Tesla” Bački Brestovac i predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole Odžaci. 

Odbornici bi trebalo i da daju saglasnost na izmene i dopune Programa poslovanja i Statuta JKP “Usluga” Odžaci, kao i na izmene i dopune Programa poslovanja JKP “Brestkom” Bački Brestovac za 2019. godinu.

Back to top button